วิศวกรออกแบบโครงสร้าง

สมัคร

รายละเอียดงานและความรับผิดชอบ:

 • สร้างแบบผังหรือออกแบบโครงสร้าง งานสะพาน งานโครงสร้างทางยกระดับ รถไฟฟ้ารถไฟ ทางด่วน และอื่นๆ โดยใช้ CAD (2D/3D)
 • สร้างแบบผังหรือออกแบบโครงสร้างงานเหล็กในรูปแบบ 2D / 3D สำหรับการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ (สะพาน, โครงสร้างยกระดับ, รถไฟใต้ดิน, รถไฟ, ทางหลวง ฯลฯ )
 • ทำงานร่วมกับผู้ว่าจ้างและผู้รับเหมา เพื่อให้แน่ใจว่า การออกแบบเป็นไปตามข้อกำหนดและความต้องการ
 • ประสานงานกับทีมออกแบบคนอื่น ๆ เพื่อพัฒนาแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับมาตรฐานการผลิตและการออกแบบของบริษัทฯ
 • สื่อสารเพื่อทำความเข้าใจกับผู้จัดการโครงการและผู้ว่าจ้าง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในประเด็นด้านวิศวกรรม
 • ออกไซต์งานก่อสร้างเพื่อเข้าใจโครงสร้างหน้างานและพัฒนาทักษะทางด้านวิศวกรรม

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์(วศ.บ) โยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านงานวิศวะและงานออกแบบโครงสร้าง
 • มีความรู้และประสบการณ์ ในเรื่องการประมาณราคาสำหรับโครงสร้างคอนกรีตและเหล็ก
 • สามารถใช้งาน Computer และ Software ที่เกี่ยวข้องกับงาน ในการวิเคราะห์และออกแบบทางด้านวิศวกรรม เช่น Auto Cad (LT, Civil3D), Tekla, BIM เป็นต้น
 • มีใบประกอบวิชาชีพระดับ 2 (สย.)
 • สามารถออกแบบโดยแนวคิดและรายละเอียดสำหรับเสนอราคาการก่อสร้างสำหรับโครงสร้างทั้งงานคอนกรีตและงานเหล็ก
 • สามารถทำงานด้วยตนเองได้และจัดระเบียบและปฏิบัติงานที่จำเป็นเพื่อให้โครงการที่ได้รับมอบหมายสำเร็จ
 • สามารถประสานงานและทำงานร่วมกับกับทีมอื่นๆ ได้ เช่น ทีม M/E ทีมสถาปัตยกรรม ผู้ว่าจ้างและผู้รับเหมา
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันและการที่ต้องตัดสินใจในเรื่องสำคัญได้
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ทางบริษัทฯ จึงขอ งดรับการสมัครงาน Walk-in เป็นการชั่วคราว โดยจะรับสมัครผ่านทางอีเมลเท่านั้น (recruit@unique.co.th)