โครงการ - Unique Engineering

		
		
 

		
	


	
แสดง
เรียงโดย
วันที่

โครงการระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมาณฑล ช่วงบางซื่อ – รังสิต สัญญา 1 :งานโยธาสำหรับสถานีกลางบางซื่อและศูนย์ซ่อมบำรุง (และบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง 1, 2 และ 3) ผู้ว่าจ้าง การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) วันเริ่ม 4 มีนาคม 2556...

โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย สัญญาที่ 3: การก่อสร้างงานโยธา ช่วงเตาปูน-ท่าพระ ผู้ว่าจ้าง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) วันเริ่ม 4 เมษายน 2554 วันเสร็จ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง สถานะ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต สัญญาที่ 2: การก่อสร้างงานโยธา ช่วงสะพานใหม่ – คูคต ผู้ว่าจ้าง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) วันเริ่ม 1 มิถุนายน...

โครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด – แม่กวง สัญญาที่ 2 โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จ.เชียงใหม่ ผู้ว่าจ้าง กรมชลประทาน (ชป.) วันเริ่ม 28 เมษายน 2558 วันเสร็จ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง สถานะ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ – ใต้) ผู้ว่าจ้าง กรมทางหลวงชนบท (ทช.) วันเริ่ม 1 มิถุนายน 2559 วันเสร็จ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง สถานะ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันออก) สัญญาที่ 4 : งานโยธายกระดับ ช่วงสถานีบ้านม้า – สถานีสุวินทวงศ์ ผู้ว่าจ้าง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) วันเริ่ม 2 พฤษภาคม 2560 วันเสร็จ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง สถานะ...

โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันออก) สัญญาที่ 6 งานระบบราง ผู้ว่าจ้าง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) วันเริ่ม 2 พฤศภาคม 2560 วันเสร็จ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง สถานะ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนสาย นย.3001 แยก ทล. 305 – บ.บางน้ำเปรี้ยว จ.นครนายก, ฉะเชิงเทรา ผู้ว่าจ้าง กรมทางหลวงชนบท (ทช.) วันเริ่ม 23 มิถุนายน 2559 วันเสร็จ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง สถานะ...

โครงการระบบส่งน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานผ่านท่อ ระยะที่ 2 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สัญญาเพื่อออกแบบ จัดหา ก่อสร้าง และติดตั้งระบบนํ้ามันอากาศยาน ผู้ว่าจ้าง กรมชลประทาน (ชป.) วันเริ่ม 28 เมษายน 2558 วันเสร็จ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง สถานะ...