โครงการถนนวงแหวนอุตสาหกรรม สัญญาที่ 3

Client กรมทางหลวงชนบท