โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันออก) สัญญาที่ 6 งานระบบราง

Client การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)