โครงการก่อสร้างถนนสาย นย.3001 แยก ทล. 305 – บ.บางน้ำเปรี้ยว จ.นครนายก, ฉะเชิงเทรา

Client กรมทางหลวงชนบท (ทช.)