โครงการระบบส่งน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานผ่านท่อแบบ Hydrant ระยะที่ 2 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Client บ.ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด