บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง กับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มส่วนตะวันออก ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) สัญญาที่ 4 งานโยธายกระดับ ช่วงสถานีบ้านม้า-สถานีสุวินทวงศ์ และ สัญญาที่ 6 งานระบบราง