ประวัติความเป็นมา

ร่วมสร้างอนาคตกับยูนิค

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับในผลงานที่มีคุณภาพชั้นนำแห่งหนึ่งของอุตสาหกรรมการก่อสร้างในประเทศไทย และประสบความสำเร็จเกือบ 30 ปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง บริษัทฯ ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2537 ด้วยเงินลงทุน 50,000,000 บาท บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจการ และมุ่งเน้นงานก่อสร้างสาธารณูปโภคขนาดกลางและขนาดใหญ่ของหน่วยงานภาครัฐ ที่ต้องอาศัยความ เชี่ยวชาญในด้านบริหารจัดการและการเลือกใช้เทคโนโลยีระดับสูง ให้เหมาะสม เช่น งานก่อสร้างสะพานโครงสร้างเหล็ก งานสะพานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก งานก่อสร้างอุโมงค์รถยนต์ลอดใต้ทางแยก งานก่อสร้างทางพื้นคอนกรีต และแอสฟัลท์ติกคอนกรีตงานสาธารณูปโภค งานโครงสร้าง เหล็ก งานอาคาร และงานก่อสร้างเขื่อนและกำแพงกันดิน เป็นต้น  บริษัทฯ ได้เข้าร่วมทำงานกับบริษัทฯก่อสร้างชั้นนำ เช่น บริษัท คาจิมา คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท โตคิว คอนสตรัคชั่น จำกัด ในโครงการพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9  คือโครงการวงแหวนอุตสาหกรรมรอบนอก ซึ่งทั้งสองบริษัท เป็นบริษัทก่อสร้างชั้นนำของโลกจากประเทศญี่ปุ่น

บริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ของรัฐที่ประสบความสำเร็จ อย่างต่อเนื่องและยาวนาน ในหลายๆ โครงการ  ดังต่อไปนี้  โครงการก่อสร้างระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ – รังสิต สัญญาที่ 1 งานโยธาสำหรับสถานีกลางบางซื่อและศูนย์ซ่อมบำรุง ,โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน ,โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย สัญญาที่ 3 การก่อสร้างงานโยธา ช่วงเตาปูน-ท่าพระ , โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต สัญญาที่ 2 การก่อสร้างงานโยธา ช่วงสะพานใหม่-คูคต ,โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันออก) ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี (สุวินทวงศ์), โครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง สัญญาที่ 2 โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ , โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ สัญญาที่ 1 ช่วงบ้านกลับ – โคกกะเทียม (ทางรถไฟยกระดับ) , โครงการก่อสร้างขุดคลองระบายน้ำหลากฯ สัญญาที่ 1 บางบาล – บางไทร เป็นต้น

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพทั้งในการผลิตงานที่มีคุณภาพเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงินเพื่อเพิ่มศักยภาพให้มั่นคงอย่างยั่งยืน บริษัทฯได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจในความเชี่ยวชาญ ของการบริหารจัดการและการเลือกใช้เทคโนโลยี ระดับสูงในการสร้างงานที่มีมาตรฐานและตรงต่อเวลา บริษัทฯมีการขยายการลงทุนไปในอุตสาหกรรมอื่นๆที่ จะเป็นกลไกสำคัญในการรองรับและเพิ่มศักยภาพโครงการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ได้แก่ โรงงานผลิตคอนกรีต  และอื่นๆอีกมากมาย เป็นต้น

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน ชำระแล้วทั้งสิ้น 1,081,016,253 บาท (หนึ่งพันแปดสิบเอ็ดล้านหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบสามบาท)