ประวัติความเป็นมา

ร่วมสร้างอนาคตกับยูนิค

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับในผลงานที่มีคุณภาพชั้นนำแห่งหนึ่ง ของอุตสาหกรรมการก่อสร้างในประเทศไทย และประสบความสำเร็จเกือบ 20 ปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง บริษัทฯ ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2537

บริษัทฯได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจในความเชี่ยวชาญ ของการบริหารจัดการและการเลือกใช้เทคโนโลยี ระดับสูงในการสร้างงานที่มีมาตรฐานและตรงต่อเวลา บริษัทฯ ไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาความสามารถในการ ผลิตงานที่มีคุณภาพเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงินเพื่อเพิ่มศักยภาพของบริษัทฯให้มั่นคงอย่างยั่งยืน

ด้วยเงินลงทุน 50,000,000 บาท เมื่อปลายปี พุทธศักราช 2537 บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจการ และมุ่งเน้นงานก่อสร้างสาธารณูปโภคขนาดกลางและขนาดใหญ่ ที่ต้องอาศัยความ เชี่ยวชาญในด้านบริหารจัดการและการเลือกใช้เทคโนโลยีระดับสูง ให้เหมาะสม เช่น งานก่อสร้างสะพานโครงสร้างเหล็ก งานสะพานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก งานก่อสร้างอุโมงค์รถยนต์ลอดใต้ทางแยก งานก่อสร้างทางพื้นคอนกรีต และแอสฟัลท์ติกคอนกรีตงานสาธารณูปโภค งานโครงสร้าง เหล็ก งานอาคาร และงานก่อสร้างเขื่อนและกำแพงกันดิน เป็นต้น อีกทั้งการได้เข้าร่วมทำงานกับบริษัทฯก่อสร้างชั้นนำ เช่น บริษัทคาจิมา คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท โตคิว คอนสตรัคชั่น จำกัด ในโครงการพระราชดำริของในหลวง คือโครงการวงแหวนอุตสาหกรรมรอบนอก ซึ่งทั้งสองบริษัท เป็นบริษัทก่อสร้างชั้นนำของโลกจากประเทศญี่ปุ่น ปี พ.ศ.2545 บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยดำเนินธุกิจจัดสรรบริเวณห้าแยกปากเกร็ด และบนถนนสาย345 บริษัทฯได้มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 625,000,000 บาท(ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 625,000,000 บาท)

ด้วยประสบการณ์ของยูนิคที่ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ เช่น การก่อสร้างรถไฟชานเมืองสายสีแดง(ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน) ทางพิเศษสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอก สะพานพระนั่งเกล้าใหม่ และอื่นๆอีกมากมาย จึงมีความมั่นใจในความพร้อมของบุคลากร และการบริหารจัดการที่ดีของบริษัท  รวมไปถึงความพร้อมเครื่องจักรในการก่อสร้างซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้โครงการลุล่วงไปได้อย่างดีและทันเวลา

ในปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯได้รับความไว้วางใจจากการรถไฟแห่งประเทศไทยให้เป็นหนึ่งในผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิตในสัญญาที่ 1 งานก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อและศูนย์ซ่อมบำรุง

ทั้งนี้ได้เพิ่มศักยภาพซึ่งมีการขยายไปยังการสร้างโรงงานผลิตคอนกรีต  บ่อทราย และอื่นๆอีกมากมายเป็นของตัวเองเพื่อรองรับโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,081,508,574 บาท (หนึ่งพันแปดสิบเอ็ดล้านห้าแสนแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาท) แบ่งเป็น หุ้นสามัญ 1,081,508,574 บาท (หนึ่งพันแปดสิบเอ็ดล้านห้าแสนแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาท) มูลค่าต่อหุ้น 1.- บาท และทุนที่ชำระแล้ว 779,539,289 บาท (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านห้าแสนสามหมื่นเก้าพันสองร้อยแปดสิบเก้าบาท)