Project Engineer

สมัคร

รายละเอียดงาน

 1. ร่วมวิเคราะห์ศึกษาวางแผนและกำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามความจำเป็น สำหรับการควบคุมตารางงานการก่อสร้างให้กับวิศวกรหน้างานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

 2. มีความรู้ความเข้าใจในการอ่านแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาก่อสร้างเป็นอย่างดี

 3. วางแผนการก่อสร้างสำหรับโครงการขนาดใหญ่ เช่น งานรถไฟฟ้าใต้ดิน งานรถไฟ งานสะพาน

 4. ติดตามความคืบหน้างานก่อสร้างอย่างใกล้ชิด สม่ำเสมอ

 5. สรุปและปิดโครงการก่อสร้างตามแผนงานที่กำหนด

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย อายุ 28 ปีขี้นไป

 2. วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขา construction management หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 3. มีใบประกอบวิชาชีพ

 4. มีความคล่องตัวในการทำงาน สามารถแก้ไขปัญหาได้ มีทักษะในการประสานงาน

 5. มีความสามารถในการขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

 6. มีประสบการณ์ในการบริหารงานก่อสร้างอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

 7. มีความยืดหยุ่นในการทำงาน มีความพร้อม สามารถปฏิบัติงานนนอกเวลาได้

 8. **ปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ (จันทร์-เสาร์)

 

สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ทางบริษัทฯ จึงขอ งดรับการสมัครงาน Walk-in เป็นการชั่วคราว โดยจะรับสมัครผ่านทางอีเมลเท่านั้น