โครงการระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมาณฑล ช่วงบางซื่อ – รังสิต สัญญา 1 :งานโยธาสำหรับสถานีกลางบางซื่อและศูนย์ซ่อมบำรุง

Client การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)