Scope of work

งานก่อสร้าง

รายละเอียดโครงการ

โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย สัญญาที่ 3: การก่อสร้างงานโยธา ช่วงเตาปูน-ท่าพระ

ผู้ว่าจ้าง
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

วันเริ่ม
4 เมษายน 2554

วันเสร็จ
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

สถานะ
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

IMAGE GALLERY