โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย สัญญาที่ 3: การก่อสร้างงานโยธา ช่วงเตาปูน-ท่าพระ

Client การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)