โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต สัญญาที่ 2: การก่อสร้างงานโยธา ช่วงสะพานใหม่ – คูคต

Client การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)