โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันออก) สัญญาที่ 4 งานโยธายกระดับ ช่วงสถานีบ้านม้า – สถานีสุวินทวงศ์

Client การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)